Hồ sơ xem xét giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là em ruột

Rate this post

Công việc của kế toán hàng ngày cần phải xử lý rất nhiều nghiệp vụ khác nhau, do đó, việc trang bị cho mình đầy đủ các kỹ năng là điều vô cùng cần thiết. Kế toán cần hiểu và nắm chắc các quy định về phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, quy định khi tính thuế và kê khai thuế, quy định về giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp,… Để giảm thiểu những vấn đề vướng mắc giúp kế toán, bài viết sau đây sẽ gửi đến bạn đọc thông tin hồ sơ xem xét giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là em ruột.

1. Điều kiện đăng ký người phụ thuộc là em ruột

Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn giảm trừ gia cảnh thì giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 3 điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm những người không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Để đăng ký cho em ruột là người phụ thuộc thì phải đáp ứng các điều kiện như sau:

– Điều kiện áp dụng đối với cá nhân người lao động: Người lao động đã ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên và có mã số thuế thu nhập cá nhân.

– Điều kiện áp dụng đối với em ruột: Căn cứ theo tiết d4 điểm d khoản 1 điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn giảm trừ gia cảnh thì người phụ thuộc bao gồm các cá nhân không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng bao gồm em ruột của người nộp thuế; và nếu người phụ thuộc ngoài độ tuổi lao động thì phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Như vậy, do thu nhập của NLĐ trong gia đình là thu nhập chính, đang nuôi em và hỗ trợ bố mẹ nên em ruột của NLĐ được xác định là người không nơi nương tựa mà NLĐ đang phải trực tiếp nuôi dưỡng. Em ruột ngoài độ tuổi lao động thì phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

2. Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc là em ruột

Theo Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh thì NLĐ nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc là em ruột trực tiếp tại cơ quan thuế, hồ sơ đăng ký thuế gồm:

– Tờ khai đăng ký người phụ thuộc là em ruột  mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này (trên tờ khai đánh dấu vào ô “Đăng ký thuế” và ghi đầy đủ các thông tin). 

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm HTKK 

Tiêu chí đánh giá mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy khai sinh còn hiệu lực của NLĐ và em ruột;

Nếu người lao động đăng ký thuế cho người phụ thuộc là em ruột qua cơ quan chi trả thu nhập thì có thể gửi văn bản ủy quyền và giấy tờ của em ruột (bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy khai sinh còn hiệu lực cho cơ quan chi trả thu nhập.

– Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của em ruột và gửi tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho em ruột của người lao động thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này (trên tờ khai đánh dấu vào ô “Đăng ký thuế” và ghi đầy đủ các thông tin) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc bằng giấy.